Beste ZPB’er,Sinds jaar en dag worden waterpolowedstrijden gespeeld met een jurytafel om alle gebeurtenissen tijdens een wedstrijd waar te nemen en te noteren. Een ieder van jullie zal weten dat er zonder mensen achter de jurytafel geen wedstrijd gespeeld kan worden.

De laatste jaren is er een permanent tekort aan W-officials (jurytafelleden) binnen ZPB H&L Productions, met als gevolg dat er leden zijn die drie uur voor de eigen wedstrijd naar het zwembad moeten komen voor een jurytafeldienst of mensen die op die dag zelfs helemaal niet hoeven te spelen. Dit is natuurlijk heel onnodig en zou ook niet gebeuren als er meer mensen in het bezit zijn van een W’tje.

Het bestuur heeft in seizoen 2011-2012 in het kader van de clubdiensten het volgende besluit genomen: Alle actieve leden van 17 jaar en ouder zijn verplicht om hun W’tje te behalen. Daarnaast zijn er voor de jongste jeugd ouders, die de taak van het jeugdlid onder 17 jaar op zich kunnen nemen. Uitzondering op de regel zijn scheidsrechters, bestuursleden en mensen van de stichting. De volledige tekst aangaande clubdiensten staat op de website Home > Vereniging > Organisatie > Clubdiensten. Het bestuur is voornemens later in het lopende seizoen te controleren wie aan deze clubdiensten voldoen. Met de W-cursus bieden wij de mogelijkheid om aan deze voorwaarde te gaan voldoen.

Topscheidsrechter Rob van Neutegem zullen wij vragen om op korte termijn weer een W-cursus te organiseren in ons clubhuis. De cursus wordt gegeven over 4 avonden van 19.30 – 21.00 uur, waarvan de 4e en laatste avond de examenavond is. Wellicht dat er bij grote aantallen deelnemers meerdere cursussen gegeven moeten worden.

Mocht je nog niet in het bezit zijn van een W’tje, dan is dit dé mogelijkheid om je aan te melden en om tevens te voldoen aan de verplichting van de clubdiensten.

Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk van jullie wie wij kunnen noteren voor het volgen van een W-cursus. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden aan zpbwpsec [at] hotmail [dot] com.

Wij horen graag van jullie.

Met sportieve groeten,

de Waterpolocommissie van Z.P.B. H&L Productions