Op donderdag 25 april zal er om 20:00 een ALV gehouden worden waarbij bijgevoegde/onderstaande agenda van toepassing is. Vanaf 19:30 tot 20:00 is er gelegenheid om vragen over de financiën te stellen of om vragen over andere agendapunten te stellen. Wanneer u behoefte heeft aan het toesturen van de financiële stukken kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur door een mail te sturen naar bestuur [at] zpb [dot] nl. U ontvangt de stukken dan per mail uiterlijk 1 week voor de ALV.

AGENDA ALV 25-04-2013

Los van de agenda is het volgens onze statuten noodzakelijk om het verkiezingen te houden voor het bestuur. De lijst met verkiesbare posities en personen ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter:
– Michel Meijer

Secretaris:
– Jaap Vos

Penningmeester:
– Anja Brederland

2e Secretaris:
– Kevin van Bommel

Algemeen Bestuurslid:
– Jaap Zwetsloot

Uiteraard kunt u zich voor een van bovenstaande posities verkiesbaar stellen. Dit kan dit kenbaar gemaakt worden via het e-mail adres van het bestuur (bestuur [at] zpb [dot] nl). Aanmeldingen dienen uiterlijk 20 april binnen te zijn zodat er tijdens de ALV gekozen kan worden.

Wij hopen u allen 25 april te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,

Michel Meijer
Voorzitter ZPB H&L Productions