Tijdens de Algemene Leden Vergadering van ZPB H&L Productions op woensdag 26 juni jl. zijn er een aantal mensen in het zonnetje gezet. Als vereniging zijn we enorm blij met de inzet van vrijwilligers voor de vele taken die gedaan moeten worden om de vereniging draaiende te houden.

De volgende leden (op willekeuige volgorde) zijn gehuldigd voor hun jarenlange inzet: Marijke Hofman, Jan Piet van Hoff en Barend van Rietschoten voor hun jarenlange inzet als jury bij de thuiswedstrijden van Dames 1. Schalko Dessens voor zijn jarenlange inzet bij de ochtendtraining van de zwem en Rob en Wilma van Neutegem voor het indelen van de scheidsrechters en jurytafel.

Het bestuur droeg Joop Holstein en Kees Silvis voor om te benoemen tot Lid van Verdienste, zonder twijfel ging de ALV hier mee akkoord en werden beide heren benoemd met luid applaus. Joop, enorm bedankt voor de jarenlange – en nog steeds – inzet als scheidsrechters en de positieve uitstraling voor de vereniging. Kees, ingezet voor de vereniging op allerlei postities en zijn inzet vanuit de gemeentepolitiek, oprecht bedankt!

Tevens hadden wij nog een aantal leden die 25 jaar lid zijn van ZPB H&L Productions (in willekeurige volgorde: Kirsten van der Hoek, K. Dijkstra, A.M. Dorsman, Gerben Driesprong, Michiel Hardam, Joop Holstein, Sander van der Made, Gerko Mostert, Rob van Neutegem, Gert Jan Slobbe, Frank Warner en Tom Warner.

Lid van verdienste:

Voorgedragen en geaccepteerd door de vergadering:

Joop Holstein (Voor 30 jaar –en nog voortdurende- dienst als scheidsrechter)

Cees Silvis (voor zijn inzet binnen de club, op bijna alle posities en zijn inzet vanuit de gemeentepolitiek)

 

Namens het bestuur nogmaals gefeliciteerd en hartelijk dank voor jullie inzet!

Bestuur ZPB H&L Productions