Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is vragen wij uw aandacht voor de sponsoring van onze mooie club. Naast grote sponsoring via Stichting Steunfonds ZPB (zie https://zpb.nl/index.php/sponsors/) zijn er ook tal van mogelijkheden voor “kleine” sponsoring.

Club van vijftig
Voor € 50,- kunt u lid worden van de club van vijftig. Als tegenprestatie ontvangt u dan een doorlopend toegangsbewijs voor alle thuiswedstrijden en toernooien van ZPB in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad.

Ballenaktie
U kunt ook één of meerdere waterpoloballen sponsoren. Het sponsoren van een waterpolobal kost slechts € 40,-.

Badwater
Ook kunt u een blokuur badwater ter beschikking stellen aan onze vereniging voor slechts €50,-. Voor alle bovenstaande akties geldt dat uw (bedrijfs)naam tijdens nog eens omgeroepen tijdens de wedstrijden van Dames 1 & Heren 1. Tevens wordt uw naam / firma vermeld op de website van ZPB (https://zpb.nl/index.php/sponsors/sponsoracties/).

Mogen wij ook dit seizoen weer op uw deelname rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer; NL 20 RABO 0305406329

Bij deze alvast hartelijk dank namens ZPB en haar ereleden. In het bijzonder Gerard van den Burg die al meer dan 70 jaar lid is van onze mooie vereniging.

Het secretariaat van deze akties is in handen van Gerard van den Burg. Bij hem kunt u ook meer informatie verkrijgen over deze en eventuele andere sponsorakties. Gerard is ieder weekend in het zwembad en ook per email voor u bereikbaar (vdburgzpb [at] kpnmail [dot] nl).