Tijdens de ALV van 2 december zag de agenda er anders uit dan de afgelopen jaren. Naast de vaste onderwerpen daagde het Bestuur de aanwezigen uit om mee te denken over manieren om meer geld voor de club te generen. De levendige, interactieve sessie leverde veel goede ideeën op het gebied van nieuwe sponsoren, exploitatie/inkomsten clubhuis en ludieke acties op.

In bijgevoegde actielijst staan onze keuzes qua haalbaarheid en prioriteit voor de 2e helft van dit seizoen. Lees het eens door en laat ons weten waar jij mee kan helpen. Ja, jij! Want, we hebben jouw hulp nodig om deze ideeën om te zetten naar succesvolle acties! Meld je aan voor een activiteit via bestuur [at] zpb [dot] nl. Door actief mee te helpen, kun je ook voldoen aan de clubdienst en je vrijwilligersbijdrage terug verdienen.

Waarom deze focus op extra geld genereren? Met dank aan onze sponsoren hebben wij de afgelopen jaren een sluitende begroting kunnen presenteren Toch moeten we elk jaar keuzes maken over wat we wel en niet doen. We zijn een ambitieuze club met veel wensen voor nu en dromen voor de toekomst. Dat vraagt om een nog stevigere financiële basis. Dat is de reden dat we extra geld voor onze club willen genereren zodat we ons meerjarenbeleidsplan [link] kunnen waarmaken.

We rekenen ook op jouw medewerking!

Besluiten- en actielijst nav ALV 20131209