Op 26 juni 2014 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering gesproken over diverse zaken. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur ons meegenomen in de aandachtspunten van de conceptbegroting 2014-2015.

Gezien de vragen welke er naar voren zijn gekomen heeft de ALV besloten om te herevalueren. Daarvoor heeft de ALV tijd gegeven tot 14-7-2014. De commissies en haar achterban zijn bezig met het zoeken naar oplossingen en ideeën. Met z’n allen kunnen we er wat moois van maken.

Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat u daarbij uw stem uit wilt brengen, omdat er belang is voor alle leden! Laat uw stem niet verloren gaan.

Tot maandag 14 juli aanstaande,

Rob, Dennis, Anja, Kevin, Hans
Bestuur ZPB H&L Productions

Agenda
19.00 uur: inzicht in begroting + financiële vragen
20.00 uur: Aanvang ALV
Locatie: Clubhuis De Put

De agendapunten:
1. Opening
2. Notulen ALV 26-6-2014
3. Begroting 2014-2015
4. Status statuten Vereniging & Stichting
5. Rooster aftreden bestuursleden
6. Rondvraag
7. Sluiting

Opvragen stukken:
Notulen 26-6-2014 kunnen worden opgevraagd vanaf maandag 7-7-2014 op bestuur [at] zpb [dot] nl. De begroting zal in veelvoud in het clubhuis liggen.