Beste leden van ZPB H&L Productions,

Zoals jullie weten wordt elke waterpolowedstrijd geleid door één of twee scheidsrechters die de waterpoloregels handhaven en de wedstrijd tot een goed einde brengen. Elke club is verplicht om een minimaal aantal scheidsrechters te hebben. Lukt dit niet, moet je als club teams terugtrekken.
Voor het komende seizoen zijn er (net) voldoende scheidsrechters maar de spoeling is dun. Voor volgende seizoenen hebben we door veranderingen in het aanstellingsbeleid en de aanwas van leden (en dus uitbreiding van teams) echt weer een aantal verse krachten nodig die voor ZPB het scheidsrechterskostuum willen gaan aantrekken.

De komende cursus wordt georganiseerd in ons eigen clubhuis “De Put”. Vanaf 3 september kan je dus nog makkelijker en dicht bij huis de cursus volgen.
De cursus bestaat uit 5 (verplichte) theoriebijeenkomsten, 4x fluiten à minimaal 15 minuten (bij eigen vereniging), het maken (en inleveren) van enkele verwerkingsopdrachten, een schriftelijk examen, een mondeling examen en een praktijkexamen (officiële wedstrijd).

Ben je enthousiast, ouder dan 16, wil je de regels van het mooie waterpolospel nog beter leren kennen, wil je wat voor onze mooie vereniging doen, besparen op je contributie en heb je een W-tje? Schrijf je dan nog nu in voor deze scheidsrechterscursus!

Daarnaast stimuleren wij bij ZPB dat de leden zich inzetten voor de vereniging door het doen van vrijwilligerstaken. Eén van de vrijwilligerstaken die je als lid van ZPB zou kunnen doen is het zijn van (verenigings)scheidsrechter. Als je scheidsrechter wordt dan vervalt niet alleen de vrijwilligersbijdrage die bovenop je contributie komt. Nee, je krijgt zelfs korting op je contributie. Een verenigingsscheidsrechter (fluit alleen thuiswedstrijden) krijgt 25% korting, een aangestelde scheidsrechter (fluit in de hele regio) zelfs 50%. Daarnaast krijg je het blad Manmeer! magazine gratis op de mat.

Jos van der Donk coördineert deze inschrijving, cursus en aanstellingen van de scheidsrechters vanuit ZPB. Hij is bereikbaar voor vragen en inschrijvingen via; joozek [at] live [punt] nl of 06-29732121.