Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van het overlijden van oud-ZPB lid Gré Schönberger-de Hooge.

Mevrouw Schönberger heeft vele jaren en tot op zeer hoge leeftijd voor ZPB gezwommen. Zij heeft ontelbaar veel Master-titels veroverd en Master-records gezwommen. Voor haar inzet en prestaties hebben wij Gré Schönberger vaak in het zonnetje mogen zetten en met vrolijke bossen bloemen naar huis laten gaan. Mevrouw Schönberger staat in de Hall of Fame van de Masterzwemmers van de KNZB.

Wij zullen mevrouw Schönberger herinneren als een energieke en altijd vrolijke vrouw en wensen de nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.

Gre Schönberger