Zoals bekend dienen in principe alle barvrijwilligers die alcohol schenken ouder dan 18 jaar te zijn en een instructie met betrekking tot het alcoholgebruik gevolgd te hebben. Voor degenen die nog niet in bezit zijn van een certificaat bestaat de mogelijkheid om dit via het internet te doen.

Deze Instructie Verantwoord Alcoholschenken is beschikbaar op de website van het NOC/NSF : http://www.nocnsf.nl/IVA

Men krijgt hier teksten en filmpjes te zien over hoe op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken. Hierna kan je een test maken om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Na het goed doorlopen van de test kan er een certificaat uitgeprint worden.
Voordat je de test doet wordt er gevraagd naar de barverantwoordelijke en diens email adres, zodat hier gelijk een kopie van het certificaat naar toe gaat.

Graag invullen : Jan Kees van den Berg / J [dot] v [dot] d [dot] Berg21 [at] kpnplanet [dot] nl
Deze kopie wordt bewaard in een map in het Clubhuis.

De Barcommissie rekent erop dat iedereen, die nog geen certificaat heeft en wel eens achter de bar staat, deze internet cursus zal volgen.