Op de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) van 5 januari 2015 hebben we geproost op het nieuwe jaar en konden we mededelen dat er goed nieuws was omtrent de functies binnen het bestuur. Unaniem zijn de nieuwe penningmeesters en afgevaardigde zwem verkozen tot nieuwe bestuursleden. Hierbij een overzicht:

Logo ZPBBestuur
Hans de Waal (voorzitter)
Kevin van Bommel (secretaris)
Rene Schoonebeek (penningmeester)
Corina Schoonebeek (2e penningmeester & ledenadministratie)
Dennis Dieben (afgevaardigde Waterpolo / algemeen lid)
Ari Munne (afgevaardigde Zwem / algemeen lid)