Afgelopen dinsdag hebben we vanuit ZPB gesproken met de directie van het Inge de Bruijnbad over de plannen voor een buitenbad. In een eerder stadium hebben we ook gesproken met de wethouder Sport, dhr Van der Linden, als vertegenwoordiger van de gemeente, de enige aandeelhouder van het Inge de Bruijnbad. Als ZPB zien we nog steeds veel belemmeringen om als sportvereniging gebruik te gaan maken van dit buitenbad (zoals het nu is bedacht). De grootste belemmeringen die we zien zijn de omstandigheden vanaf oktober en de sluiting in de winter.

Als ZPB lijkt het ons niet verantwoord om een uur in een bad te trainen van rond de 20 graden met een buitentemperatuur van hooguit 10 graden. Voor volwassenen gaat dit wellicht nog, voor kinderen zien we hierin  gevaar. De sluiting in de winter maanden zorgt er voor dat we in de piek van ons seizoen geen gebruik kunnen maken van het bad (als dit al warm genoeg zou zijn). We zien ook nog wel andere belemmeringen voor het beoogde gebruik zoals de kleine ligweide en de energiekosten van verwarming van het bad buiten juli en augustus.

We hebben ook gesproken over alternatieven. Een alternatief zou zijn om het bad te overkappen buiten het zomerseizoen. Dit zorgt voor een aantal voordelen: Er is sprake van een mogelijk gebruik gedurende het gehele jaar, waardoor er exploitatievoordelen zijn. Het broeikaseffect in een glazen overkapping zorgt voor duurzame (bij)verwarming middels zonlicht. Het water verliest ook veel minder warmte aan de buitenlucht waardoor er flinke energie kosten bespaard worden. ZPB kan de uren die het nu in andere baden inkoopt in het overdekte buitenbad afnemen, dit gaat nu al om 10.000 euro per jaar. Omdat met extra capaciteit we meer leden kunnen werven en weer meer badwater kunnen afnemen kan dit bedrag oplopen.

Een belangrijk effect van de keuze voor een overkapping is dat je eigenlijk niet voor een zwembad met natuurzuivering kan kiezen. De overkapping zorgt er voor dat het afgesloten wordt, wat problemen geeft en natuurzuivering werkt überhaupt niet in de winter omdat de noodzakelijke plantjes dan dood gaan. Gelukkig zijn er vele duurzame alternatieven voor waterzuivering. Bij een keuze voor iets anders dan natuurzuivering komt er als voordeel wel een extra grote ligweide beschikbaar voor recreanten met logischerwijs een positief effect op de exploitatie.

verrijdbare overkapping

Voorbeeld van een verrijdbare overkapping

Natuurlijk kost een overkapping geld. We hebben daarover van gedachten gewisseld met het idee van het aankopen van het club huis. Hiermee komt geld beschikbaar dat ingezet kan worden voor de aanschaf van een overkapping. Daarnaast komt er bij ZPB geld vrij om meer badwater af te gaan nemen. Dit komt ook weer ten goede aan de exploitatie van het bad.

Een ander positief effect van een bad dat het hele jaar gebruikt kan worden is dat het Inge de Bruijnbad gedurende alle goed lopende uren badwater in kan zetten voor hun eigen exploitatie. Dit is op dit moment lastig voor het bad omdat ZPB natuurlijk ook van die uren gebruik wil maken. De uren in de namiddag en vroege avond zijn populair, extra capaciteit betekent extra geld.

Kortom, met een aanpassing van de huidige plannen zien we een veel interessantere optie verschijnen waarbij zowel de inwoners van Barendrecht, het zwembad en ZPB profiteren. We zijn van harte bereid dit idee nader toe te lichten aan alle betrokkenen en om met het zwembad en de gemeente mee te blijven denken over de mogelijkheden om van dit initiatief een succes te maken.

One Reply to “Buitenbad Inge de Bruijn bad met overkapping?”

  1. Wat een perfecte aanleiding om te praten over het kopen van het clubhuis. Win-winsituatie. Dank voor de update, Sjoerd!

Comments are closed.