De afgelopen tijd is er veel gebeurd in de WPC. Jacco heeft de voorzittershamer overgedragen aan Barbera de Heer en daarnaast zijn er een flink aantal versterkingen gekomen. De volledige samenstelling is als volgt:

  • Barbera Silvis (voorzitter),
  • Marian Meijer (polosecretaris),
  • Gerben Driesprong (Coordinator Selecties, financien),
  • Diane Meijer (Coordinator Officials),
  • Micky Willekens (Coordinator Eredivisie),
  • Jacco Bouwman (Coordinator lagere senioren teams)

    Een aantal vertrouwde namen en een aantal nieuwe namen dus. We zijn als bestuur erg blij met de enthousiaste groep en wensen ze erg veel succes de komende tijd.