Beste leden van ZPB,

Op woensdag 7 juni aanstaande staat de ALV gepland van ZPB in Clubhuis de Put.
De aanvang is om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur zijn er financiƫle vragen te stellen aan de Penningmeester inzake de begroting 2017-2018.

De agenda is bekend en de stukken zijn vanaf woensdag 24 mei op te vragen op bestuur [at] zpb [dot] nl mocht u daarin interesse hebben.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Stand van zaken: ontwikkelingen rondom ZPB
5. Notulen ALV 10-10-2016
6. Beleidsplan 2017-2021
7. Begroting 2017-2018
8. Verkiezing Bestuur
9. Gedragsregels
a. Normen & Waarden Commissie
b. Sanctiebeleid
c. Protocol Cameratoezicht
10. Jubileumdag 24 juni
11. Rondvraag
12. Sluiting

Graag tot 7 juni!

Het Bestuur van ZPB H&L Productions