Het nieuwe zwem- en waterpoloseizoen staat alweer voor de deur. Dat betekent natuurlijk ook weer een nieuw jaar contributie. Tijdens de Algemene ledenvergadering is goedgekeurd om de contributie jaarlijks met de landelijke inflatie (1.4% voor 2017) te verhogen. In de bijlage daarom een overzicht van de nieuwe contributie bedragen voor 2018/2019. De facturen zullen in september worden verstuurd. Voor de leden die via automatische incasso betalen, worden de 8 termijnen afgeschreven van september tot en met april.

Bekijk hier de nieuwe contributietabel