Al sinds jaar en dag is het een begrip binnen ZPB: de club van 60. Een club van mensen met een warm hart voor ZPB die ieder jaar met hun bijdrage er voor zorgen dat we dat beetje extra kunnen doen binnen onze mooie vereniging. Een club die we als leden daarom ook in het hart gesloten hebben.

Heeft u ook een warm hart voor ZPB? En lijkt u het leuk om lid te worden van de club van 60? Dat kan!

Indien u mee wilt doen verzoeken wij u om € 60,- over te maken aan:

Rekening nummer NL 45 INGB 0664586368 t.n.v. Stichting Steunfonds ZPB o.v.v. Club van 60.

Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!