Zoals bekend geworden afgelopen dinsdag heeft de overheid besloten tot het versoepelen van enkele van de maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Veel van de maatregelen zijn echter nog steeds van kracht waardoor we als vereniging helaas nog steeds niet kunnen doen wat we graag zouden willen. We begrijpen het, maar we missen het sporten in ons zwembad natuurlijk wel.

Als Bestuur hebben we afgelopen week bekeken wat we als sportvereniging wel kunnen doen. Sporten voor de jeugd en topsport mag onder bepaalde voorwaarden natuurlijk weer, maar hoe zich dat vertaalt naar de zwemsport is iets wat nog niet is uitgewerkt. In overleg met KNZB, gemeente, zwembad en de trainers bij ZPB worden verschillende mogelijkheden verklend en uitgewerkt. Hopelijk kunnen we op korte termijn weer samen gaan sporten, weliswaar op een andere manier dan we gewend zijn, maar toch. Alle ideeen zijn natuurlijk welkom; als je een leuk idee hebt, vraag aan je trainer of zij of hij dit wil inbrengen bij de trainersgroep! Zodra er meer bekend is over wat we kunnen doen krijgen de leden dit natuurlijk mee van hun trainers en/of via deze site.

De voortdurende maatregelen hebben natuurlijk ook een effect op alle andere aspecten van de vereniging. Los van dat we elkaar nog maar weinig zien en zeker niet in sportief en/of teamverband bij elkaar kunnen komen voelen we de effecten in de portemonnee. De baromzet is weg, we kunnen geen zwemvierdaagse doen, we kunnen geen eindtoernooi organiseren, etc etc. Ook een deel van de inventaris van het clubhuis bederft en kunnen we afschrijven. De kosten lopen helaas wel allemaal door. Ook hierover bespreken we eventuele opties met KNZB, gemeente en zwembad. Samen komen we er ongetwijfeld uit!

Tenslotte nog dit. We willen natuurlijk als bestuur graag in contact blijven met onze leden, zowel in formele zin als in informele zin. Formeel willen we graag een Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren. Dat wordt waarschijnlijk een digitale variant aangezien we gezien de anderhalve meter maatregel niet bij elkaar kunnen komen. Informeel zijn er meer mogelijkheden. Een op een is communicatie op anderhalve meter prima te doen, en anderzijds zijn er mogelijkheden om digitaal te appen, videobellen, mailen, te TikTokken en wat al niet meer zij. Even bellen kan natuurlijk ook. Daarmee besluiten we dit bericht: blijf met elkaar in contact, want samen staan we sterk.