Corona & ZPB
Wat we nu steeds meer gaan meemaken is dat kinderen, trainers, familie last hebben van Corona-verschijnselen. Primair uitgangspunt zijn hier de richtlijnen van RIVM. Iemand met Corona-verschijnselen laat zich testen en GGD geeft die persoon richtlijnen hoe verder te handelen.

Over hoe wij als ZPB daarmee omgaan het volgende: Als iemand verschijnselen heeft of zich niet lekker voelt, meldt diegene dit bij de trainer/coach en blijft thuis. Afhankelijk van de klachten moet diegene zich laten testen. Zolang niet is vastgesteld dat er sprake is van een Corona-besmetting blijft dit in principe bij de trainer/coach. Eigenlijk precies zoals bij een ‘normale’ ziekmelding. Stel dat vervolgens blijkt dat desbetreffende persoon Corona heeft, dan krijgt die persoon van GGD richtlijnen hoe te handelen. 

Bij ZPB gaat dan de registratie zijn werk doen en kan iedereen geïnformeerd worden die wel/niet contact heeft gehad. Daar zijn ook weer allerlei gradaties voor en niet eenvoudig hier uiteen te zetten. Check wat dat betreft de RIVM-site mocht je dat exact willen weten. Hopelijk is dit een beetje duidelijk en geeft dit richting hoe we hiermee omgaan.

Tevens is het noodzakelijk dat iedereen de gestelde regels respecteert.
Schud geen handen, neem waar nodig de 1,5 meter regel in acht en desinfecteer je handen regelmatig.

Corona & Inge de Bruijn-zwembad
Vanuit het zwembad is het verzoek om na de trainingen, volgens het ZPB protocol, via de gang bij het clubhuis het pand te verlaten. Dus niet de hoofdingang gebruiken!

Corona & zwemwedstrijden
Binnen de COVID-19 maatregelen kunnen weer wedstrijden gezwommen worden. Lees voor elke wedstrijd goed de protocollen door, zodat je op de hoogte bent van alle regels. In elk zwembad kunnen andere regels gelden!

Corona & waterpolowedstrijden
26 september beginnen de eerste competities, momenteel wordt er heel hard gewerkt om het wedstrijdprotocol waterpolo te ontwikkelen. Zodra dit gereed en getest is zal dit aan iedereen bekend gemaakt worden.

Iedere vereniging zal een wedstrijdprotocol waterpolo hebben wat is afgestemd op de situatie in het eigen zwembad, zorg dat je met uitwedstrijden op de hoogte bent van het protocol van de club waar je een wedstrijd moet spelen.

De KNZB heeft een overzicht van reeds ingediende protocollen, zie link.