De afgelopen 2 jaar zijn voor heel veel van onze leden pittig geweest. Ziekte, verlies, depressies of banenverlies zijn maar een kleine greep uit de gevolgen van COVID. Waarbij wij, als ZPB, natuurlijk het meest last hebben gehad van het niet kunnen sporten. Iets wat nu gelukkig weer wel kan!

In de maatschappij is ook een duidelijke tweedeling ontstaan tussen voor- en tegenstanders van alle maatregelen. Een tweedeling die we graag buiten onze vereniging zouden houden. Het gaat ons uiteindelijk allemaal om het lekker sporten, de vriendschappen en de ontspanning met elkaar.

Dat er binnen onze vereniging verschillende standpunten zijn is niet meer dan logisch. Met respect voor elkaars standpunten hebben we hier als vereniging mee om te gaan, waarbij wij als bestuur de maatregelen van de overheid volgen zonder hier een waardeoordeel aan te hangen.

Wij willen een dringend beroep doen aan iedereen, verbonden aan onze vereniging, om COVID gerelateerde onderwerpen binnen de vereniging op gematigde toon met elkaar te bespreken, hierin elkaar te blijven respecteren en elkaar de ruimte te geven. Het is niet erg om van mening te verschillen.
Laten we bovenal onze jeugdleden buiten deze discussie houden en dit vooral bij de volwassenen thuis te laten. Een sportvereniging hoort een veilige omgeving te zijn voor iedereen, waar mensen het gevoel hebben zich thuis te voelen, met elk hun eigen mening of opvatting zonder deze te hoeven verdedigen of uit te leggen.

Nu is het uitkijken naar de tijd waarin we zonder maatregelen met elkaar mogen sporten, een kop koffie of een biertje drinken en we straks tijdens ons jubileumfeest met elkaar terugkijken op een onaangename periode, maar wel een periode waarin we als vereniging recht overeind zijn blijven staan.