Bardienstrooster 2e helft van het seizoen, januari – mei 2020