Vanaf maandag 27 augustus 2018 is onderstaande trainingsrooster van toepassing;