Vrijwilligers
Onze zwemafdeling draait volledig op enthousiaste vrijwilligers, zij zetten zich voor de organisatie va de zwemafdeling van ZPB. Denk hierbij aan de zwemcommissie en het wedstrijdsecretariaat, de trainers/coaches, ploegleiders en officials.

Zwemcommissie
De zwemcommissie is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de zwemafdeling van de ZPB. Daarnaast regelt de commissie alle overkoepelende zaken rondom het wedstrijdzwemmen binnen en buiten de vereniging. Ook onderhouden zij de contacten met het bestuur en de poloafdeling van de ZPB.

Leden van de zwemcommissie:
Lars Schoffelmeer
Aylin van Uffelen
Joan Penninkhof

Contact: zwemmen [dot] zpb [at] gmail [dot] com

Wedsstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat regelt alles voor de wedstrijden waaraan wij als vereniging deelnemen. Dit is onder andere de opstelling van de wedstrijdkalender, aanschrijvingen voor de wedstrijden en verwerking van uitslagen.

Leden van het wedstrijdsecretariaat:
Jacqueline Janssen
Rolanda van der Berg

Contact: wedsec [dot] zpb [at] gmail [dot] com

Coördinator officials
ZPB levert officials aan bij de wedstrijden waar onze zwemmers aan deelnemen. ‘Official’ is de verzamelnaam voor scheidstrechter, starter, kamprechters, tijdwaarnemers en het jurysecretariaat.
Onze coördinatoren zorgen dat wij de gevraagde officials bij iedere wedstrijd aanleveren. Daarnaast zorgen ze dat iedere official voldoende fungeert om de bevoegdheid te behouden.

Coördinatoren officials:
Manouk van Wijngaarden
Alicia Pauel

Contact: officials [dot] zpb [at] gmail [dot] com

Officials:

Ronald van Gelder (1 3 J)
Bert Speksnijder (3 J K)
Erik van Uffelen (2 3 J)
Monique van Uffelen (3 J K)
Monique van Galen-van Gent (3 J)
Han van Mourik (2 3)
Michel den Otter (2 3)
Renate Nielen (3)
Alica Pauel-Clemens (3)
Joan Schouten (3)
Maico van Wijngaarden (aJ 3)
Sander van Straaten (3)
Wim Willekens (4)
Richard Blanker (aJ 3)
Manouk van Wijngaarden (aJ 4)
Deborah Romijn-Sliep (4)
Marlous Boender-de Bondt (4)
Karin van Osnabrugge-Oomen (4)
Eun-Jin de Heer (4)
Rianne Blanker-de Keizer (4)
Igor Frkovic (a4)
Anne Schonewille (a4)
Joan Penninkhof (a4)

Trainers en assistent-trainers
Om de zwemslagen op juiste wijze onder de knie te krijgen en in staat te zijn om wedstrijden te zwemmen, is een goede en verantwoorde training nodig. Bij de ZPB worden de zwemmers getraind door een gediplomeerd hoofdtrainer en meerdere bevoegde trainers. Zij worden ondersteund door assistent-trainers.

Trainers:

Erik van Uffelen (hoofdtrainer) (mao – dio – dia – doo – vrijo)
Antonio van den Heuvel (doo – vra – zao)
Martijn Zuijdweg (zao)
Nathalie Gerritsen (dia – zao)
Peter van Osnabrugge (dia – vra – zao)
Ramon de Bondt (woa)
Nina Tourton (dia)
Michel de Otter (dia)
Suzanne de Vries (dia)
Nino van Krimpen (dia)
Ilonka van der Well (dia)
Leon de Vries (dia)
Maaike van Reeuwijk (dia droogtraining)

Vrijwilligerscoördinatie
Naast de eerdergenoemde vrijwilligerstaken zijn er rondom de wedstrijden en andere activiteiten binnen de zwemafdeling nog meer vrijwilligers nodig. Een vaste groep ouders is hierin al actief betrokken.
Om alle zwemwedstrijden en andere activiteiten goed te kunnen organiseren zal regelmatig een beroep gedaan worden op de oudere zwemmers en ouders en/of verzorgers. Denk aan hulp die nodig is voor de organisatie van o.a. thuiswedstrijden, kerst- en paasontbijt, clubkampioenschap en de zwem4daagse.

Omschrijving vrijwilligerstaken bij een thuiswedstrijd:
Trainer-Coach
Klokt mee met de zwemmers voor als het fout gaat bij de officiële klokker en geeft feedback aan de zwemmer na afloop van de race.

Ploegleider
Zorgt ervoor dat iedere zwemmer op tijd bij de voorstart is.

Wedstrijdadministrateur
Inventariseert voor de wedstrijd of iedereen aanwezig is en geeft dit door aan de coach/ploegleider. Geeft de laatste wijzigingen door aan het jurytafel van de wedstrijd.

Bad op- en afbouw
Zorgt ervoor dat het zwembad klaar is voor de wedstrijd: lijnen in het water, vlaggetjes en valse startlijn ophangen, stoelen voor de officials klaarzetten enz.

Speaker
Roept iedere serie om die moet gaan starten en roept tussendoor ook de uitslagen om.

Voorstarter
Zit naast de speaker en deelt de startkaarten uit aan de zwemmers terwijl de speaker deze omroept. Deelt de medailles uit, nadat de medaillewinnaars zijn omgeroepen.

Catering
Brengen tweemaal tijdens de wedstrijd hapjes en drankjes rond aan alle officials.

Kaartjeslopers
Lopen in beurten na elke serie langs de officials om de startkaarten op te halen en deze af te geven bij de jurytafel.

Uitslagenverwerking
Zorgt ervoor dat de uitslagen opgehangen worden in het zwembad nadat deze zijn uitgeprint.

Bardienst in het clubhuis

Contact: zwemvrijwilligers [at] zpb [dot] nl