KNZB diskwalificatiecodelijst – 2015/2016

Bij toepassing van de codelijst gaan de bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor de algemene bepalingen. Dwz: zaken die volgens de omschrijving bij de slagen „geoorloofd zijn‟ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A” codes. Bij twijfel – “voordeel zwemmer”. Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatiecodelijst.

Algemeen:

AA Gestart voor startsignaal

AB Veroorzaakte de 1e (1 startregel), 2e of volgende valse start (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.)

AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.)

AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad (geen tijd noteren)

AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (bij meer dan twee slagen geen tijden noteren)

AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen (geen tijden noteren)

AH Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart

AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem

AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven

AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten

AL Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd

AM Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen)

AN Leeftijdsbepalingen overschreden

AO Niet gerechtigd gestart

AP Schuldig gemaakt aan wangedrag (uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd)

AQ Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt

Schoolslag:

SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien

SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken

SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd

SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd

SE De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht

SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden

SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht

SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen

SI Staan tijdens de race

SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt

SK Het keer- en/of eindpunt niet met twee handen gelijktijdig aangetikt

SL Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt

SM Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet)

SN Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijd noteren)

SO Tijdens de race op de rug gedraaid

SP Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt een vlinderbeenslag gemaakt voordat de armslag werd ingezet

SQ Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt na een vlinderbeenslag geen schoolslag beenslag gemaakt

SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt

Rugslag:

RA Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken

RB Staan tijdens de race

RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn

RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn

RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel

RF Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen

RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt

RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot geklemd

RJ Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt en bij Open Water Zwemmen)

RK Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt

Vlinderslag:

VA Na start en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt

VB Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht

VC Armen niet over het water naar voren gebracht

VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak

VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd

VF Staan tijdens de race

VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht

VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt

VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt

VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt

VK Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijd noteren)

VL Tijdens de race op de rug gedraaid

VM Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken

VN Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam onder water gehouden

VO De armen niet gedurende de gehele race over water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag)

VP Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt

Vrije slag:

VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel

VRB Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken

VRC Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt)

Estafettes:

Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.

**): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan.

EA Te vroeg overgenomen (geen tijd noteren**)

EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag) (geen tijd noteren**)

EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers (geen tijd noteren**)

ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde (geen tijd noteren**)

EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag (geen tijd noteren**)

EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd.

Wisselslag persoonlijk:

WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijden noteren)

WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder-, rug-, school-, vrije slag (geen tijden noteren)

Toelichting:

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen (vlinder-, rug-, school-, vrije slag) de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S…, V…, R… en VR…).

Open Water Zwemmen

OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen

OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen (geen tijd noteren)

OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd

OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s)

OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen

OF Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot (geen tijd noteren)

OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot (geen tijd noteren)

OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd

OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de race bij keerpunt en/of start en finish (geen tijd noteren)

OJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond (geen tijd noteren)

OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken

Toelichting Open Water Zwemmen

Bij wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal.

Hoe te handelen staat in de handleiding die te vinden is op de KNZB-site onder officials, zwemmen.