Zoals bekend dienen in principe alle barvrijwilligers ouder dan 18 jaar te zijn en een instructie m.b.t. het alcoholgebruik gevolgd te hebben. In april 2012 werd door de Barcommissie voor de 3e maal sinds 2004 de Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gehouden. In totaal hebben 33 leden/vrijwilligers meegedaan en een Certificaat behaald. Helaas zijn maar liefst 16 aangemelde leden niet opgekomen.

Inmiddels is er voor iedereen (leden en vrijwilligers), die de genoemde cursus nog niet gevolgd hebben een alternatief beschikbaar via het internet. Deze Instructie Verantwoord Alcoholschenken is beschikbaar op de website van het NOC/NSF : http://www.nocnsf.nl/IVA

Men krijgt hier teksten en filmpjes te zien over hoe op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken. Hierna kan men een test maken om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Na het goed doorlopen van de test kan er een certificaat uitgeprint worden.

Voordat men de test doet wordt er gevraagd naar de barverantwoordelijke en diens email adres, zodat hier gelijk een kopie van het certificaat naar toe gaat.

Graag invullen : Jan Kees van den Berg / J [dot] v [dot] d [dot] Berg21 [at] kpnplanet [dot] nl. Deze kopie wordt bewaard in een map in het Clubhuis.

De barcommissie hoopt dat iedereen, die nog geen certificaat heeft en wel eens achter de bar staat deze internet cursus gaat volgen, zodat we in de toekomst geen cursus meer in het Clubhuis hoeven te organiseren.