Beste ZPB-er,

Het begin van het seizoen staat voor de deur en de trainingen zijn reeds begonnen. Vanuit het bestuur willen wij jullie graag over een aantal wijzigingen bijpraten omdat de start enigszins turbulent is geweest. We hebben te maken met teruglopende financiële middelen, mogelijke privatisering van het zwembad, spelers en speelsters die komen en vertrekken, een nieuw trainingsrooster, etc. Allemaal onderwerpen die ons als club raken en waar de afgelopen periode door een hoop leden veel energie in gestoken is.

Wat vooral de boventoon moet voeren is het enthousiasme waarmee iedereen zich inzet voor onze club en de energie die er ingestoken wordt. Mooi om te zien hoe onze club leeft binnen de leden en wat men bereid is allemaal te doen. Als club staan we er goed voor en zien we het aantal leden bij jeugd en senioren nog steeds toenemen, we zien het aantal ZPB-ers bij nationale selecties groeien en misschien wel het meest belangrijke, we zien dat leden plezier hebben en graag onderdeel van onze club zijn en blijven!

Wij wensen iedereen een zeer sportief en plezierig seizoen en vragen jullie om onderstaande informatie even door te lezen.

WIJZIGING IN DE ORGANISATIE OPZET

Met de start van het nieuwe seizoen willen wij ook direct de start van de nieuwe organisatie opzet in laten gaan. Hierin zijn een tweetal wijzigingen doorgevoerd die we toe willen lichten:

Algemene Commissie:

De Barcommissie, het Sfeerteam en eventuele taakgroepen (organisatie toernooien, jeugdkamp, etc.) vallen onder de Algemene Commissie. Vooralsnog zal Kevin van Bommel deze commissie aansturen waarbij er inhoudelijk niets verandert voor de betrokken commissies behalve dat Kevin aanspreekpunt zal zijn namens het bestuur om zo makkelijker en directer te kunnen communiceren.

Sporttechnische Adviesraad:

Dat de juiste mensen op de goede plek zitten is belangrijk voor onze vereniging zeker wanneer we kijken naar alle kennis en kunde die zich binnen de club bevindt. Om deze reden wordt er een Sporttechnische Adviesraad opgericht waarin ex-sporters hun ervaring en kennis delen met de leden.
De Sporttechnische Adviesraad heeft tot doel dat voormalig zwemmers en waterpoloërs het bestuur adviseren over sporttechnische zaken bij het zwemmen en bij het waterpolo. Gevraagd en ongevraagd kan de raad advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur beslist daarop nog steeds om tot uitvoering over te gaan of niet.
De adviesraad heeft de opdracht om adviezen uit te brengen over:

– De Jeugdopleiding
– Topsport
– Breedtesport
– Algemene technische zaken
De adviesraad brengt alleen advies uit naar het bestuur en niet direct naar de commissies. Daarnaast is het zo dat de Sporttechnische Adviesraad zelf de interne overleggen regelt. Gert-Jan Slobbe is het aanspreekpunt voor de adviesraad, hij zal de komende periode een team om zich heen gaan vormen met een flinke berg kennis.

Bovenstaande wijzigingen zorgen voor een nieuw organigram, dat u kunt vinden onder Organisatie in het menu bovenaan. Hier vindt u ook direct alle aanspreekpunten en bijbehorende e-mailadressen.

OUDEREN ZWEMMEN

Oplettende lezers hebben al gezien dat onze club tegenwoordig ook op maandagochtend badwater huurt. Verschillende mensen spraken ons er al op aan wie er traint van 9.30 tot 10-30.

Op het trainingsrooster staat het er nu bij: ouderenzwemmen! Deze activiteit hebben wij overgenomen van Kijk op Welzijn, de opvolger van SWOB. Binnen de Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht (SWOB) is al vele jaren een groep senioren aan het zwemmen. Deze groep draaide geheel zelfstandig en kreeg alleen wat ondersteuning van de SWOB voor de administratie. Daarnaast wordt de groep ook al lange tijd ondersteund door de Unie van Vrijwilligers.
Bij de groep is een fysiotherapeut aanwezig, die met de zwemmers een deel van het uur oefeningen doet.

Door reorganisatie (lees bezuinigingen) binnen de SWOB dreigde deze groep verweesd te raken. Bureauondersteuning kon niet langer gegarandeerd worden en men dreigde daarmee in de problemen te komen. Toen is contact gezocht met onze club en hebben we samen gekeken of het haalbaar was om deze groep binnen de club te verwelkomen. Dat bleek wel het geval en zo is ZPB H&L Productions nu een extra activiteit rijker, eentje die past binnen onze doelstellingen en die een nieuwe doelgroep toevoegt!

Het uurtje zwemmen op maandag is vooral bedoeld voor senioren die in een gezellige sfeer willen bewegen. In principe heeft de groep de beschikking over het warme tussenbad en indien mogelijk over het recreatiebad. Tot nu toe beef de activiteit beperkt tot het zwemmen, maar misschien wordt het in de toekomst mogelijk om na het zwemmen nog even na te praten in het clubhuis.
Deelnemers aan het ouderenzwemmen worden vanaf nu lid van onze club, met een ietwat aparte status. Gezien de voorgeschiedenis kan men namelijk per maand opzeggen en gezien de leeftijd trainen zij niet meer mee.(er is niet echt een ondergrens maar jonger dan 60 wordt wel erg piep gevonden)
Uiteraard kunnen onze senior-leden ook meedoen met deze groep. Dit kan dan zonder extra kosten. De groep bestaat nu uit ca. 25 personen, daar kunnen er nog wel 10 bij. Mochten jullie iemand weten die geen lid is maar misschien wel een uurtje per week wil zwemmen, meldt het! Ook (groot)ouders van leden zijn uiteraard welkom. Per 1 januari bedragen de kosten 20 euro per maand.

TRAININGSROOSTER

Het nieuwe traingingsrooster is reeds ingegaan. We hebben van een aantal leden en trainers wat vragen en opmerkingen gekregen over de invulling. Zoals we op de website reeds gemeld hadden is het een hele puzzel en kunnen we helaas niet iedereen tevreden krijgen. Dit neemt uiteraard niet weg dat we deze signalen serieus nemen waardoor het bestuur met de commissies de afspraak heeft gemaakt om in de herfstvakantie eea te evalueren en om te bekijken of er nog aanpassingen mogelijk en nodig zijn. Mocht er in de tussentijd een alternatief komen voor gestelde vragen dan zullen we hier niet mee wachten tot de herfstvakantie.
Met sportieve groet,

Het Bestuur