Het is even wennen, maar met wisseling van de waterpolosecretaris worden ook een aantal zaken anders afgehandeld dan voorheen. Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken:

Wijzigingen wedstrijden

Elk team is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van speeltijden inclusief wijzigingen via: http://waterpolo.knzb.nl of via een van de waterpolo apps.

Afleveren wedstrijdformulieren

De eerste weekenden van het nieuwe seizoen zijn er nog veel wedstrijdformulieren bezorgd bij Gerard van den Burg. Uiteraard is Gerard zo attent om deze naar de juiste persoon te sturen. Echter met ingang van seizoen 2012-2013 heeft Gerard zijn functie binnen de waterpolocommissie na heel veel jaren neergelegd. Leendert den Braasem is zijn opvolger en alle wedstrijd gerelateerde zaken dienen derhalve via Leendert te lopen.

De wedstrijdformulieren moeten op de speeldag zelf ingeleverd worden bij:
Leendert den Braasem
Spieringwater 13
2993 DM Barendrecht

Aanmelden nieuwe leden en het inleveren pasfoto’s t.b.v. spelerskaarten

Het aanmelden van nieuwe leden en het inleveren van Pasfoto’s moeten (bij voorkeur digitaal) aangeleverd worden bij:

Leendert den Braasem
Spieringwater 13
2993 DM Barendrecht

Of digitaal op: zpbwpsec [at] hotmail [dot] com

Op het inschrijfformulier vind je de gewenste gegevens. Deze moeten allemaal worden ingevuld.

Tuchtzaken

De KNZB heeft het tucht systeem betreffende UMV en UMV4 met ingang van seizoen 2012-2013 gewijzigd. Er zal een zogenaamd lik op stuk beleid gevoerd worden. Dit houdt in, dat er sneller gehandeld dient te worden door scheidsrechters, spelers, verenigingen en KNZB.

De volledige tekst aangaande de wijzigingen in de tuchtrechtspraak is te vinden op: www.knzb.nl, Wedstrijdsport, Waterpolo, Tucht, beroeps en protestzaken.

Op de website van ZPB is een voorbeeld Verweerschrift te vinden. Indien je een verweerschrift schrijft, houdt je dan aan de feiten. Verzamel getuigenverklaringen en zorg dat je alle informatie uiterlijk dinsdagmiddag voor 18:00 uur na het weekend waarin de straf is opgelopen hebt ingediend bij zpbwpsec [at] hotmail [dot] com.

Elk team is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van schorsingen van spelers. Financiële afhandeling van strafzaken wordt gedaan door de penningmeester van ZPB.

Vakantieperioden

De waterpolocommissie is zich ervan bewust, dat scholen hun vakanties individueel kunnen aanpassen. Echter is het ondoenlijk om hier rekening mee te houden. De waterpolocommissie houdt derhalve de vakantieperioden aan, zoals deze zijn vastgesteld door de rijksoverheid voor de regio midden basisonderwijs.

vakanties volgens rijksoverheid regio midden basisonderwijs
geen training zomer 2012 za 7 juli zo 19 augustus
eerste training seizoen 12-13 ma 20 augustus
geen training Herfst vakantie 2012 Za 13 oktober Zo 21 oktober
geen training sinterklaas wo 5 december
geen training Kerst  2012 -2013 Za 15 December Zo 6 januari Let op 3 weken geen training !
geen training Krokus 2013 Za 16 februari Zo 24 februari
geen training goede vrijdag Vr 29 maart
geen training Pasen 2013 Zo 31 maart Ma 1 april
geen training Mei vak 2013 Za 27 april Zo 12 mei let op 2 weken geen training !
geen training Hemelvaartdag 2013 Do 9 mei
geen training Pinksteren 2013 Zo 19 mei Ma 20 mei
geen training Zomer 2013 za 20 juli zo 1 september (o.v.b.)
zomerrooster vanaf ma 13 mei – vr 5 juli

Voorzitter waterpolocommissie

Mogelijk hebben we een nieuwe voorzitter. In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.

Digitaal Wedstrijd Formulier

Dit seizoen maken we gebruik van het digitale wedstrijd formulier. Het is een noodzaak dat iedereen hier correct mee werkt. Gebruik van papieren wedstrijdformulieren kan alleen bij het uitvallen van het digitale wedstrijdformulier. Lever daarom tijdig de spelersopgave in bij de jurytafel.

Let op: Ook op het digitale wedstrijd formulier moet je aangeven welke spelers daadwerkelijk hebben gespeeld. Zorg dat je dit controleert bij het afsluiten van de wedstrijd. Bij uitwedstrijden waar het papieren formulier wordt gebruikt moeten spelers worden doorgehaald en moet een paraaf van de scheidsrechter worden gezet, in het geval een speler niet heeft meegespeeld.

Wil je meer weten over het digitale wedstrijd formulier? Kijk dan op www.digitaalwedstrijdformulier.nl. Onder downloads vind je een uitleg.

One Reply to “Nieuws van de Waterpolocommissie”

  1. Hallo, het valt me op dat zowel de afgelopen herfstvakantie als de komende krokusvakantie afwijken van de vakanties van de Barendrechtse basisscholen. De krokusvakantie 2013 voor het basisonderwijs is nl van maandag 25 t/m vrijdag 1 maart 2013? Betekend voor mijn dochter weer 2 weken geen trainingen!

Comments are closed.