Vakantieperioden
Conform de afspraken komen de trainingen in de periode van 15 december t/m 6 januari te vervallen.

Kerstmix toernooi
Op 21 december zal er weer een Kerstmix toernooi georganiseerd worden. De organisatie van het toernooi zal binnenkort met meer informatie komen.
Noteer de datum vast in de agenda.

Vacatures
De waterpolocommissie is heel verheugd te kunnen melden, dat er weer een paar zeer belangrijke functies ingevuld worden door enthousiaste mensen.
Dennis Dieben (keeper van heren 2) is de nieuwe voorzitter van de waterpolocommissie.
Wim Willekens is coördinator voor het minipolo. Minipolo is bedoeld voor leden, die nog geen competitie spelen en het spelletje nog moet leren. Er wordt bij het minipolo met aangepaste regels gespeeld.
De waterpolocommissie heet beide heren van harte welkom en wenst hen veel succes.

Wijzigingen wedstrijden
Elk team is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van speeltijden inclusief wijzigingen via: http://waterpolo.knzb.nl of via een van de waterpolo apps.

Wedstrijd Formulieren
Thuiswedstrijden:
Het Digitaal Wedstrijd Formulier zorgt nog voor de nodige hoofdbrekens. Inmiddels is het draadloos internet wel stabiel. Dat wil niet zeggen, dat er niet tegen andere problemen aangelopen wordt. Inherent aan het invoeren van nieuwe systemen zijn er kinderziektes. Echter er zijn heel veel voordelen aan het werken met het DWF, dat de waterpolocommissie hoopt dat iedereen wil meewerken aan het in kaart brengen van optredende problemen en de moed niet opgeeft om met het DWF te werken.
Pioen Partners de ontwikkelaar van het DWF heeft tot op heden alle door ons ondervonden problemen in het programma opgelost. Daarnaast stelt de waterpolocommissie alles in het werk om op de wedstrijddagen begeleiding te organiseren voor mensen, die hier behoefte aanhebben.

Let op: Ook op het digitale wedstrijd formulier moet je aangeven welke spelers daadwerkelijk hebben gespeeld. Zorg dat je dit controleert bij het afsluiten van de wedstrijd.

Mocht er door storing met papieren formulieren gewerkt worden, dan moeten de wedstrijdformulieren in de postbus van de waterpolocommissie in de hal van het clubhuis gedeponeerd worden. De polosecretaris moet er zorg voor dragen, dat alle formulieren binnen 24 uur zijn op hestuurd aan de competitieleiders van District en Bond. Bij in gebreke blijven kost dit de vereniging handenvol geld aan boetes.

Wil je meer weten over het digitale wedstrijd formulier? Kijk dan op www.digitaalwedstrijdformulier.nl. Onder downloads vind je een uitleg.

Uitwedstrijden:
Er zijn een aantal verenigingen, welke ook met het DWF werken. Deze wedstrijden komen direct digitaal bij de competitieleider binnen.
Bij uitwedstrijden waar het papieren formulier wordt gebruikt moeten spelers worden doorgehaald en moet een paraaf van de scheidsrechter worden gezet, in het geval een speler niet heeft meegespeeld. De papieren wedstrijdformulieren van de uitwedstrijden moeten op de speeldag zelf ingeleverd worden bij:
Leendert den Braasem
Spieringwater 13
2993 DM Barendrecht

Aanmelden nieuwe leden en het inleveren (digitale) pasfoto’s t.b.v. spelerskaarten

Het aanmelden van nieuwe leden en het inleveren van Pasfoto’s moeten (bij voorkeur digitaal) aangeleverd worden bij:​
Leendert den Braasem
Spieringwater 13
2993 DM Barendrecht

Of digitaal op: zpbwpsec [at] hotmail [dot] com

Op het inschrijfformulier vind je de gewenste gegevens. Deze moeten allemaal worden ingevuld.

Let op: Pas na ontvangst van de pasfoto wordt een startnummer aangevraagd.

Tuchtzaken

De KNZB heeft de termijn voor het indienen van het verweerschrift in de verenigingsportaal iets versoepelt. De secretaris moet het verweer nu uiterlijk woensdagavond voor 23.59 uur in het portaal geplaatst hebben.
Dit houdt in, dat spelers en speelsters ook wat meer tijd krijgen om hun verweerschrift in te dienen. De afgelopen periode is het al meerdere malen zeer nuttig gebleken een verweerschrift in te dienen. Er zijn al een aantal voorbeelden van spelers/sters, die zijn vrijgesproken naar aanleiding van het ingediende verweerschrift. Uiterst belangrijk is het nog steeds om zoveel mogelijk getuigenverklaringen te verzamelen en de feiten duidelijk weer te geven. Documenten moeten aangeleverd worden als word document. De KNZB accepteert geen PDF files.
Op het moment, dat er een zaak wordt aangespannen door de KNZB krijgt de secretaris bericht en deze zal er zorg voor dragen, dat alle stukken op tijd bij de betrokken speler/ster zijn. Wijzigingen in mailadressen dienen derhalve aan de secretaris doorgegeven te worden.

Op de website van ZPB is een voorbeeld Verweerschrift te vinden. Indien je een verweerschrift schrijft, zorg dat je alle informatie uiterlijk woensdagmiddag voor 18:00 uur na het weekend waarin de straf is opgelopen hebt ingediend bij zpbwpsec [at] hotmail [dot] com.

Elk team is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van schorsingen van spelers.