Beste leden van ZPB,

2012 is een jaar geweest wat vol heeft gestaan van festiviteiten, topprestaties en mooie momenten. Deelname aan NK’s, persoonlijke records, diverse podiumplaatsen en ook bestuurlijk gezien hebben we enorme vooruitgang geboekt. Veel leden hebben een plek binnen de nationale selecties waarbij er een aantal zelfs op het EK waterpolo in Eindhoven mochten schitteren. Naast al deze fantastische prestaties heeft afgelopen jaar helemaal een mooie herinnering nagelaten door de viering van ons 80 jarig jubileum. Een dagvullend programma waarbij in stijl stilgestaan is bij de oprichting door in open water een toernooi te organiseren. De feestavond waarbij een aantal clubiconen in het zonnetje gezet zijn geeft aan hoe mooi deze club is en hoeveel deze voor een ieder betekent.

Was het allemaal positief? Absoluut niet! We hebben ook een aantal dieptepunten gehad.  Teruglopende financiële middelen met bezuinigingen als gevolg en het stoppen van trainers, spelers en commissieleden heeft grote impact gehad op onze club. Wat mooi is om te zien is dat niemand de moed opgeeft en we gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet. Onze club is enorm veerkrachtig en wij zijn niet zomaar uit het veld geslagen! Lege plekken binnen de staf en de commissies zijn binnen een kort tijdsbestek zeer succesvol ingevuld door bekwame en enthousiaste mensen. Ook het wegvallen van leden zorgt niet voor onoverkomelijke problemen waardoor iedereen onze club als zeer stabiel en standvast ervaart en ziet. Wij behoren met zowel zwemmen als waterpolo tot een van de topclubs van Nederland en zijn hier niet weg te denken!

Deze veerkracht en standvastigheid zullen we ook in 2013 weer hard nodig hebben. Er hangen wederom donkere wolken boven de beschikbare financiële middelen waardoor er ook nu weer creatief gekeken zal moeten worden naar de middelen die we hebben. We willen zoveel mogelijk bij ons beleid blijven maar kunnen ook nu bezuinigingen niet uitsluiten. Ik ben er echter van overtuigd dat wij dit aankunnen en ik heb alle vertrouwen in onze leden om ook dit jaar weer tot een succes maken!

Als slot nog een stukje op persoonlijke titel. De afgelopen periode heb ik gemerkt dat wanneer mensen het niet eens zijn met beslissingen er zeer respectloos omgegaan wordt met de vrijwilligers van onze club. Ik heb dit zelf helaas een aantal malen ervaren en daardoor gevoeld wat dit met je kan doen. Ik ben van mening, dat mensen die zich inzetten voor de club, op welke manier dan ook, dit absoluut niet verdienen. Uiteraard mag iedereen zijn ongenoegen uitspreken als er zaken naar zijn of haar mening niet goed gaan. Doe dit echter op een respectvolle manier en op een manier waarop je zelf ook behandeld zou willen worden.

Voor nu wil ik iedereen bedanken voor de inzet in 2012 en hoop ik op jullie medewerking te mogen rekenen wanneer we er als club weer moeten staan komend jaar! Voor nu wens ik iedereen, zowel sportief als persoonlijk, het allerbeste toe voor 2013!

Michel Meijer
Voorzitter ZPB H&L Productions