Zoals het een mooie groeiende en ontwikkelende vereniging betaamt is ook de jeugdcommissie verder in ontwikkeling.
Eén van de doelstellingen van de vereniging is om contact te houden en voor zover mogelijk te vergroten richting alle belanghebbenden van ons prachtige instituut. Daarbij hoort een periodieke informatie update. Zo ook voor de jeugdcommissie.

Voor de goede orde vragen we je allereerst aandacht voor het navolgende:
De ZPB jeugdcommissie is er voor alle jeugdleden van ZPB (inclusief ouders, verzorgers, begeleiders, teamcaptains, teamcoaches, teammanagers, enz. ).
Deze jeugdcommissie is verenigingsbreed van opzet en hangt direct onder/naast het bestuur van de vereniging zodat we kunnen borgen dat er een jeugdbrede aanpak plaats kan vinden voor alle zwemmende jeugdwatersporters welke onze vereniging rijk is.

We zijn de voorbije weken in de weer om de diversiteit aan activiteiten in beeld te brengen en uit te werken. Hierbij kun je denken aan (niet limitatief):
– verenigingskamp(en),
– trainingskampen,
– toernooien,
– clinics enz. voor alle jeugdleden van de club.

We zijn ons er van bewust dat het een levendige commissie moet zijn én blijven. Dit kan tevens inhouden dat we, in overleg met stakeholders (alle belanghebbenden/leden/commissies c.s.) enige piketpaaltjes (ver-)plaatsen.
De commissie heeft een lage drempel. Daar waar je vragen, wensen, ideeën enz. hebt, of wellicht zelfs mee wil participeren in ontwikkeling(en) en doelstelling(en) nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen.

Welke zaken worden er vervolgens zoal via de commissie begeleidt (niet limitatief):
– sportersontwikkeling
– begeleiding coaches
– badwater huren aanvragen
– informatie (nieuwe) leden
– indeling van jeugdteams
– verzorgen trainingsrooster
– dispensatieverzoeken
– sportiviteitsvraagstukken
– ideeënbus/klachtencoördinatie
– coördinatie vraagstukken naar contacten/commissie

De jeugdcommissie wordt gevormd door:
– John van den Burg & Sander van der Made
– een lid vanuit de zwemafdeling (helaas ten tijde van schrijven nog niet bekend)
– Hans de Waal

Indien je jeugdgerelateerde vragen (jeugd tót 18 jaar), wensen, ideeën, suggesties, enz. hebt nodigen we je uit om dit naar ons te communiceren.
Het e-mailadres luidt: ZPBjeugdcommissie [at] gmail [dot] com .

Namens de jeugdcommissie

Hans de Waal