Kort geleden heeft de vereniging neptattoo’s met het ZPB logo laten maken. Deze plaatjes houden een aantal dagen op de huid zelfs bij intensieve blootstelling aan zwembadwater.

De neptatooo’s zijn te verkrijgen aan de bar van het clubhuis en kosten 0,70 euro cent per stuk. De opbrengst van deze verkoop is voor de jeugd van ZPB.

De verkoop is reeds enkele weken aan de gang. Helaas is gebleken dat er 15 stuks niet betaald zijn. De vraag luidt dan ook ; willen of wil degene die vergeten zijn/is te betalen dit alsnog doen, zodat de jeugd hier niet benadeeld wordt.

Alvast bedankt!

De neptattoo’s kunnen nog volop verkregen worden aan de bar van het clubhuis.