Afgelopen vrijdag overleden: Karel Seijner, oud trainer van de herenselectie, toen nog spelend in ‘t Keerpunt in de jaren 70. Hij is altijd (hoewel in hart en nieren lid van ZPC Rotterdam) een graag geziene
gast geweest bij ZPB H&L Productions. Vele oudere leden van ZPB zullen hem als een geweldige man in herinnering houden. Crematie zal plaatsvinden morgen om 13.30 uur in Hofwijk, Rotterdam Overschie.