Zoals bekend dienen in principe alle barvrijwilligers ouder dan 18 jaar te zijn en een instructie m.b.t. het alcoholgebruik gevolgd te hebben.

Voor degenen die nog niet in bezit zijn van een certificaat bestaat de mogelijkheid om dit via het internet te doen.

Deze Instructie Verantwoord Alcoholschenken is beschikbaar op de website van het NOC/NSF : http://www.nocnsf.nl/IVA               

Men krijgt hier teksten en filmpjes te zien over hoe op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken.

Hierna kan men een test maken om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Na het goed doorlopen van de test kan er een certificaat uitgeprint worden.

Voordat men de test doet wordt er gevraagd naar de barverantwoordelijke en diens email adres, zodat hier gelijk een kopie van het certificaat naar toe gaat.

Graag invullen : Jan Kees van den Berg / J [dot] v [dot] d [dot] Berg21 [at] kpnplanet [dot] nl

Deze kopie wordt bewaard in een map in het Clubhuis.

De barcommissie hoopt dat iedereen, die nog geen certificaat heeft en wel eens achter de bar staat deze internet cursus gaat volgen.