9 oktober 2013

Foutje contributienota

Op 8 oktober hebben de meeste leden hun nieuwe contributienota met een begeleidende brief van het bestuur over de nieuwe vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Op de contributienota is de vrijwilligersbijdrage per abuis niet als aparte regel vermeld. Bij leden die in onze optiek nog geen vrijwilligersdiensten doen, is de jaarcontributie en de vrijwilligersbijdrage getotaliseerd. Hierdoor lijkt het alsof er een enorme contributieverhoging is doorgevoerd. Dit is niet het geval. De contributieverhoging is slechts 3%.

Ter verduidelijking vind je hier de contributietabel zodat je kunt zien welk deel van het totale bedrag bestaat uit de jaarcontributie. http://zpb.nl/wp-content/uploads/2011/06/Contributietabel-2013-2014.pdf

Mocht de vrijwilligersbijdrage onterecht op jouw contributienota staan, geef dit dan door aan het bestuur via bestuur [at] zpb [dot] nl o.v.v. je naam en de concrete vrijwilligersdienst(en) die je verricht.

Het Bestuur