Betaal jij nu je contributie door middel van een automatische incasso? Dan verzoeken we je, in verband met de nieuwe Europese regelgeving op eurobetalingen, om voor 1 januari 2014 het nieuwe machtigingsformulier in te vullen en in te leveren. Je vindt dit formulier op www.zpb.nl/index.php/vereniging/documenten. De  ingevulde formulieren kunnen  ingeleverd worden bij het bestuur. Dit kan via de postbus in de hal van het clubhuis, per post of ingescand per e-mail (bestuur [at] zpb [dot] nl). Als wij geen nieuw machtigingsformulier ontvangen, gaan wij ervan uit dat jij voor 1 januari 2014 het restant van de contributienota zelf overmaakt op de (bekende) rekening van ZPB.