Beste leden van ZPB H&L Productions,

Elke waterpolowedstrijd wordt geleid door één of twee scheidsrechters die de waterpoloregels handhaven en de wedstrijd tot een goed einde brengen. Veel van deze wedstrijden worden geleid door onze clubscheidsrechters. Elke club is verplicht om een minimaal aantal scheidsrechters te hebben. Lukt dit niet, moet je als club teams terugtrekken. Het komt erop neer dat je per ingeschreven team in het district ook een scheidsrechter moet leveren. Dus 7 teams ingeschreven is ook 7 scheidsrechters aanleveren.

Daarnaast stimuleren wij bij ZPB dat de leden zich inzetten voor de vereniging door het doen van vrijwilligerstaken. Eén van de vrijwilligerstaken die je als lid van ZPB zou kunnen doen is het zijn van (verenigings)scheidsrechter. Als je scheidsrechter wordt dan vervalt niet alleen de vrijwilligersbijdrage die bovenop je contributie komt. Nee, je krijgt zelfs korting op je contributie. Een verenigingsscheidsrechter (fluit alleen thuiswedstrijden) krijgt 25% korting, een aangestelde scheidsrechter (fluit in de hele regio) zelfs 50%. Daarnaast krijg je het blad Manmeer! magazine gratis op de mat.

Voor het huidige seizoen zijn er (net) voldoende scheidsrechters maar voor komend seizoen hebben we weer een aantal verse krachten nodig die voor ZPB willen fluiten.

Bij voldoende aanmeldingen (stuk of 7) kunnen wij ervoor zorgen dat de volgende cursus, die gaat starten in februari ’14, in ons eigen clubhuis gegeven kan en zal worden. De cursus bestaat uit 5 (verplichte) theoriebijeenkomsten, 4x fluiten à minimaal 15 minuten (bij eigen vereniging), het maken (en inleveren) van enkele verwerkingsopdrachten, een schriftelijk examen, een mondeling examen en een praktijkexamen (officiële wedstrijd).

Ben je enthousiast, ouder dan 16, wil je de regels van het mooie waterpolospel nog beter leren kennen, wil je wat voor onze mooie vereniging doen, besparen op je contributie en heb je een W-tje? Schrijf je dan nu in voor de volgende scheidsrechterscursus!

Jos van der Donk coördineert deze inschrijving, cursus en aanstellingen van de verenigingsscheidsrechters vanuit ZPB. Hij is bereikbaar voor vragen en inschrijvingen via; joozek [at] live [dot] nl of 06-29732121.

We zien jullie inschrijvingen tegemoet!!