Sportief Coachen = winst
Sportief Coachen
De KNZB wil graag samen met waterpolo- en zwemverenigingen werken aan een sportieve, positieve cultuur binnen het waterpolo en zwemmen. In zo’n cultuur ontwikkelen spelers zich beter (en zetten dus betere prestaties neer), haken minder pubers af, neemt het aantal vrijwilligers toe en neemt ook sportief gedrag toe.Jullie als trainers, coaches en begeleiders hebben daar een belangrijke rol in. Daarom nodigen we jullie uit voor twee kaderavonden Sportief Coachen.

We gaan:
• eigen ervaringen in de praktijk uitwisselen
• inspirerende, leuke filmbeelden zien van sportsituaties
• samen kijken hoe we met behulp van positief coachen kunnen zorgen voor nog meer plezier

Door effectieve begeleiding gaan je sporters nog beter presteren ook! Aan het einde van de 2e  avond krijgt iedereen het Coachboekje mee naar huis vol met praktische tips hoe je kunt zorgen voor effectieve begeleiding van sporters.

ZPB H&L Productions heeft samen met de KNZB twee kaderavonden georganiseerd op woensdag 5 maart 2014 en woensdag 19 maart 2014. Deze avond wordt verzorgd door Peter Schildkamp van NOC*NSF. Hij heeft in overleg met Kevin van Bommel, John van den Burg en Eric Cornelisse en het bestuur de avond voorbereid.

Als we met z’n allen aanwezig zijn kunnen we zorgen dat we binnen onze vereniging steeds meer vanuit een zelfde visie op begeleiding gaan werken wat de prestaties van sporters ten goede komt! De jeugdtrainers van de zwem- en waterpolo afdeling hebben hierover een uitnodiging ontvangen via de commissies.

Sportieve groet,

Bestuur ZPB H&L Productions