Beste ZPB-er,
Seizoen 2013-2014 is nagenoeg ten einde, per 1 juli start seizoen 2014-2015 en wij leggen om die reden de begroting 2014-2015 aan jullie voor op donderdagavond 26 juni 2014. Naast de begroting zal er ook worden ingegaan op de organisatiestructuur van ZPB en zal een korte update worden gegeven over de te nemen stappen voor het vernieuwen van de statuten. Gedetailleerde agenda ALV 26-06-2014, klik hier.
Wij nodigen jullie uit om de ALV bij te wonen op donderdagavond 26 juni 2014, aanvang 20:00 uur. Vooraf is er van 19:30-20:00 uur gelegenheid tot het stellen van financiële vragen. Locatie: Clubhuis De Put. De notulen van de ALV van 10-2-2014 en de begroting 2014-2015 kunnen worden opgevraagd op bestuur [at] zpb [dot] nl vanaf vrijdag 20 juni.
De financiële verantwoording over seizoen 2014-2015 zal plaatsvinden medio september/oktober 2014, definitieve datum volgt.
Tot 26 juni,
Het Bestuur