As vrijdag 7 november 2014 is de kick-off van de actie : VARKENTJES KRASSEN

Onze mooie vereniging kan niet alleen maar bestaan van de contributie die door alle leden betaald wordt, de kosten van badhuur / huur clubhuis / kosten KNZB etc. zijn dusdanig dat we met acties proberen wat extra geld binnen te krijgen, want natuurlijk willen we in de toekomst zowel topsport als ook breedtesport kunnen bieden aan iedereen.

En de jeugd van ZPB heeft de toekomst : vandaar dat de jeugdleden de komende 6 weken trachten om zoveel mogelijk boekjes met varkentjes te laten krassen.
Alle jeugdleden worden as vrijdag 7 november in het clubhuis verwacht voor of na de training om allemaal 1 boekje op te halen.

Uiteraard zal er uitgelegd worden wat exact de bedoeling is en wij rekenen op ALLE  jeugdleden.

BoekjeBinnen_groot
De komende 6 weken zal er iedere vrijdagavond in het clubhuis iemand van de Varkentjes commissie aanwezig zijn tussen 18.00-20.00 uur om volle boekjes met daarbij het geld in ontvangst te nemen en weer een vol boekje mee te geven voor de enthousiaste krassers.

De actie loopt tot 19-12-2014

100 volle boekjes levert voor ZPB netto € 4000,- euro op, dus op naar familie,vrienden,buren, kennissen en laat ze krassen…….

Voor de 3 jeugdleden die de meeste boekjes krassen is er een mooie prijs beschikbaar.

Tot as vrijdag!!

De Varkentjes