Beste leden,

Op maandag 5 januari 2015 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden met aansluitend een Nieuwjaarsborrel. Centraal op de ALV staat de behandeling van de Resultatenrekening 2013-2014. De stukken (Notulen 14-7-2014 en Resultatenrekening 2013-2014) kunnen worden opgevraagd vanaf maandag 29 december 2014 op bestuur [at] zpb [punt] nl. Programma op maandagavond 5 januari 2015:

19.15-19.45 uur: Financieel vragen halfuur
Leden kunnen in dit half uur specifieke vragen stellen over de Jaarrekening 2013-2014.

20.00-21.00 uur: Algemene Leden Vergadering
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 14-7-2014
5. Jaarrekening 2013-2014
6. Verkiezing Penningmeester
7. Verkiezing Algemeen Bestuurslid
8. Belangrijke mededelingen t.b.v. interne afspraken
9. Rondvraag
10. Sluiting

21.00 uur: Nieuwjaarsborrel
Informeel samenzijn om het nieuwe kalenderjaar 2015 in te luiden.

Wij wensen onze leden hele fijne en gezellige Feestdagen toe en een leuke Jaarwisseling!

Het Bestuur