Beste vrijwilligers, leden, ouders, begeleiders, verzorgers

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen vanuit de media vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Alle sportverenigingen in Nederland zijn door het NOC*NSF geadviseerd om alle vrijwilligers, trainers en coaches die hetzij direct, hetzij indirect werkzaam zijn met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) af te laten geven.

Wat is een VOG?
De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Bijvoorbeeld:
het verkrijgen van een nieuwe baan óf het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Wát zijn de kosten:
Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.

AKKOORD
Het bestuur van ZPB H&L Productions is een groot voorstander van de verklaring. Wij proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat minderjarigen direct of indirect geconfronteerd worden met onwenselijk gedrag. (Daarnaast is het ook voor niet minderjarigen ongewenst!)

Dit leidt ertoe dat we van iedere vrijwilliger een VOG verlangen.

Wij gaan er thans vanuit dat iedereen akkoord gaat. Dit zullen we tijdens de ALV van 29 juni a.s. ook aan de leden voorleggen.

Zodra de ALV akkoord is zullen we de vrijwilligers aanvullend informeren.

Nieuwsbericht AD:

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4029429/2015/05/18/Clubs-screenen-hun-vrijwilligers-nog-nauwelijks.dhtml?cw_agreed=1
Met sportieve groeten,
Namens het bestuur