Datum: maandag 24 augustus 2015
Tijd: aanvang om 20.00 uur
Locatie: Horecagelegenheid Inge de Bruijn Zwembad (i.v.m. verbouwing Clubhuis De Put)

Op maandag 29 juni jl. heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Clubhuis de Put waarin o.a. de begroting voor seizoen 2015-2016 gepresenteerd werd.
Door de nodige consternatie heeft voorzitter Hans de Waal op die ALV aangegeven uit zijn functie terug te treden als Voorzitter a.i. van ZPB H&L Productions.

Na de ALV van 29 juni is Algemeen Bestuurslid Ari Munne opgestapt om hetgeen voorgevallen is tijdens de ALV.

Dit betekent dat het Bestuur zich genoodzaakt voelt een bijzondere ALV uit te schrijven om een nieuwe Voorzitter en een nieuw Algemeen Bestuurslid te kiezen.

Wij nodigen daarom leden, ere-leden en leden van verdienste uit voor de ALV op 24 augustus 2015. U kunt gebruik maken om bij een eventuele stemming een ander lid te machtigen om uw stem uit te laten brengen.

Tot op een dag voor de Algemene Ledenvergadering kunnen door het Bestuur of tenminste tien senior-leden kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. Meerderheid van de stemmen geldt in deze.
Ook door de Algemene Ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De Notulen van de ALV van 29-6-2015 zijn op te vragen vanaf maandag 10 augustus opĀ bestuur [at] zpb [dot] nl.

Agenda Bijzondere ALV 24-8-2015:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen ALV 29-6-2015
  5. Verkiezing nieuwe Voorzitter
  6. Verkiezing Algemeen Bestuurslid
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Rene Schoonbeek, Kevin van Bommel en Dennis Dieben