De zwemcommissie is weer compleet en zal onder leiding van Ramon de Bondt de komende tijd van zich doen laten spreken. Voor wie deze ZPB’er in hart en nieren niet kent stelt hij zich hieronder nog even voor.

Mijn naam is Ramon de Bondt.
Toen ik 7 jaar oud was ben ik lid van ZPB geworden. Eigenlijk wilde ik op voetbal maar voor voetbal moest je in die tijd 8 jaar zijn. En aangezien ik toch graag een sport wilde beoefenen heb ik toen voor zwemmen gekozen.
En daar heb ik geen spijt van gekregen.
We hadden overigens best een aardige zwemlichting in 1980. Toen ik lid werd van ZPB lag ik in baan 1 met onder andere Marco Booij, Inge en Jacqueline de Bruijn, Maurits Butter en onze huidige voorzitter Sjoerd Feenstra.
Stuk voor stuk mensen die nog altijd volop betrokken zijn bij onze mooie vereniging.

Ramon, Inge, Marco etc.

Ramon de Bondt tijdens een training in ‘t Keerpunt (1983) met o.a. Inge de Bruijn, Marco Booij, Folkert Strengholt en coach Sjef Sluijters. Foto: Jos Westdijk

Inmiddels zijn we 35 jaar verder en ik voel me nog steeds zeer betrokken bij de vereniging.

Ik heb mijn vrouw Marlous Boender in het zwembad voor het eerst ontmoet en samen hebben we 3 kinderen.
Mijn twee oudste kinderen zijn ook lid van ZPB.
Mijn dochter Joska speelt waterpolo bij de F’jes.
Mijn zoon Stijn speelt in de E-tjes. En daar naast doet hij ook aan wedstrijdzwemmen.
Ik probeer zelf ook nog 1 a 2 x in de week in het water te liggen. Echter, zelf trainen wordt steeds lastiger te combineren met training geven.
Op dinsdagavond, woensdagavond en zaterdagochtend geef ik training aan de jongste leden van ZPB.

P&R-13

Afgelopen zomer ben ik benaderd door het bestuur of ik na wilde denken over de zwemcommissie.
Dat heb ik gedaan en recent zijn we een nieuwe commissie opgestart.
Vanuit die rolĀ  heb ik bij het bestuur aangegeven ook graag toe te willen treden tot het bestuur.
Natuurlijk zal ik mijn best gaan doen om de belangen van het zwemmen zo goed mogelijk te behartigen.
Echter, ik wil zeker niet uit het oog verliezen dat we 1 vereniging zijn. Waar volop plaats is voor zowel zwem als waterpolo.