Vanochtend heeft ZPB de uitspraak van de tuchtcommissie ontvangen op het protest dat Polar Bears heeft ingediend tegen het eerdere besluit van de KNZB om het protest van ZPB toe te kennen. In de uitspraak (Uitspraak TU2016-005 Tuchtcommissie iz protest Polar Bears) staat dat de oorspronkelijke eindstand van 12-12 gehanteerd zal worden waardoor Polar Bears naar de finale gaat. ZPB gaat deze uitspraak goed bestuderen om te kijken welke eventuele vervolgstappen wenselijk zijn. ZPB heeft vijf werkdagen de tijd om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Wordt vervolgd dus.