Beste ZPB-ers,

Op dinsdag 14 juni 2016 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in Clubhuis de Put volgens de volgende agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 13-10-2015
5. Hoogtepunten 2015-2016
6. Begroting 2016-2017
7. Jubilea 25 jaar lid
8. Rondvraag
9. Sluiting

Er is tussen 19.30 en 20.00 uur de mogelijkheid om vragen te stellen over de begroting.
Om 20.15 uur zal de ALV aanvangen.

De stukken kunnen worden opgevraagd vanaf dinsdag 31 mei op bestuur [at] zpb [dot] nl

We hopen jullie te mogen begroeten!

Bestuur van ZPB H&L Productions