champagne_glassesGisteren vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van ZPB plaats in ons prachtige clubhuis de Put. Hierbij was uiteraard de gelegenheid elkaar de hand te schudden en elkaar de nieuwjaarswensen uit te spreken.Voor degenen die er niet bij konden zijn: een zeer gezond, sportief en succesvol 2017 toegewenst!

Hieronder de toespraak van de voorzitter:

Nieuwjaarspeech ZPB

Een nieuw jaar geeft altijd een mooie gelegenheid om kort terug te kijekn en vooral vooruit te kijken. Wat heeft 2016 gebracht en wat gaat 2017 ons brengen?

2016 was in heel veel opzichten een mooi jaar. Hoewel de wereld om ons heen zo nu en dan in brand stond waren de prestatie van ZPB heel erg goed. Ik noem een grandioze promotie, talloze persoonlijke records, ontpoppende talenten, prachtige play offs die resulteerden in deelname aan de Champions League, fantastische resultaten in de beker en niet te onderschatten- een vereniging die goed heeft gefunctioneerd. De financiën zijn op orde, de zwemcommissie vernieuwd en slagvaardig, de polocommissie vernieuwd en nog slagvaardiger dan eerst, het clubhuis dat een meer dan mooi resultaat heeft neergezet en dat allemaal dankzij de leden die vaak al jarenlang zich inzetten voor onze prachtige vereniging. Ik wil zonder al die andere vrijwilligers tekort te doen even een blijk van waardering voor de altijd actieve barcommissie die er voor zorgt dat het clubhuis altijd weer open gaat, bevoorraad is, schoon is en bemand wordt… ik wil stil staan bij de wedstrijdsecretariaten die er week in week uit voor zorgen dat al onze leden hun zwem- en/of polowedstrijden kunnen doen… en tenslotte wil ik stil staan bij de stichting die zorgt voor de sponsoracties en de noodzakelijke financiële buffers waardoor we soms net die stap extra kunnen zetten als vereniging.

Vooruitkijkend naar 2017 geeft dat vertrouwen maar tegelijkertijd ook reden tot zorg. Want steeds vaker kijken onze leden naar hun lidmaatschap als ware het een abonnement. Het lidmaatschap verschaft ze bepaalde rechten. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd schept het lidmaatschap van een vereniging ook verplichtingen. In onze vereniging zet je je gezamenlijk in voor een fijne omgeving om te sporten, of dat nou zwemmen of waterpolo is en of dat nou op topniveau is of gewoon omdat je het leuk vindt. De komende jaren zullen we ons als bestuur gaan inspannen om nog meer vrijwilligers te werven om het vele werk dat onze club zo succesvol maakt te kunnen verzetten.

Ook zullen we ons gaan inzetten om al die taken die er zijn ook  minder afhankelijk worden van de mensen die het nu doen zodat het werk makkelijker verdeeld kan worden en opgevangen in geval van nood. We gaan ons ook inzetten voor mer badwater. Want hoewel het nieuwe zwembad voorlopig van de baan is betekent dat niet dat we geen extra badwater in kunnen zetten. We zijn in overleg met de gemeente en zwembad om te kijken of er andere manieren zijn waarop we de huidige faciliteiten kunnen verruimen.

We zullen ons ook inzetten om het gedrag op de tribunes op orde te krijgen. Steeds vaker krijgen we meldingen van wangedrag waarbij scheidsrechters, vrijwilligers of spelers op een schandalige wijze benaderd worden. Dat is niet hoe een ZPB-er zich gedraagt.

Gelukkig gaat er zoals aangegeven heel veel goed. En met alle inspanningen op sportief en organisatorisch gebied zullen we er weer een heel mooi jaar van maken. Een jubileumjaar nog wel! Er zal geen gigantisch feest komen als vijf jaar geleden, maar dit jaar zal in het teken staan van “85”. We bestaan op 1 april 85 jaar en er zullen verschillende wedstrijden en prestatietochten worden georganiseerd om hierbij stil te staan. We zullen het dus op gepaste wijze vieren.

Kortom, het wordt weer een prachtig jaar. Namens het voltallige bestuur wil ik jullie veel gezondheid en succes wensen in 2017!

Sjoerd Feenstra, Voorzitter ZPB H&L Productions