Afgelopen zaterdag was daar de afsluiting van het 17e lustrum van ZPB met de jubileumreünie in het Inge de Bruijn Zwembad.

Veel, heel veel, oude bekenden.

Jakline de Bruijn in gesprek met Ria Roos

In presentielijst wordt de komst van Adrie Gouw opgetekend

Ook Rolien Eggens en Rika Spek leggen hun aanwezigheid vast in de presentielijst

Tijdens dit gezellige samenzijn met veel, heel veel (oude) vrienden werd de jubileumeditie van de presentatiegids (gemaakt door Marjolein van Rietschoten van Grafisjop Marjo en Ramon de Bondt van De Bondt Publishing) gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Lennart van der Linden.

Voorzitter Sjoerd Feenstra, Wethouder Lennart van der Linden en Ramon de Bondt (van De Bondt Publishing) tonen trots de nieuwe presentatiegids

Stichting Steunfonds ZPB zag ook zijn kans schoon om tijdens deze gelegenheid de Club van 60 van ZPB nieuw leven in te blazen. Wilt u ZPB ook steunen door vriend(in) te worden? Laat dit dan weten aan de Stichting Steunfonds via stichtingsteunfonds [at] zpb [dot] nl!

Het was weer een ouderwets gezellige en zeer geslaagde middag die, hoe kan het ook anders, ‘s avonds gewoon werd voortgezet in Clubhuis “de Put” van ZPB.

Katrin Peijer maakte al deze mooie foto’s en veel meer. Kijk u zelf maar!

We mogen terugkijken op een mooi jubileumjaar met mooie evenementen en bijeenkomsten. Iedereen die daaraan bijgedragen heeft, namens heel ZPB, bedankt!