Herhaalde oproep.!!!!!!

De Regiowerkgroep Waterpolo Scheidsrechters (RWS) loopt vast in het uitvoeren van haar taken als gevolg van fikse terugloop van het aantal vrijwilligers dat de RWS ondersteunt.

Taken die structureel doorgang moeten vinden, komen in het gedrang. En daarmee ook de waterpolocompetitie. De RWS is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:

 • Coördinator / coördinatrice voor de W- en scheidsrechtersopleiding. (Kandidaten gemeld)
  Werkzaamheden: Regelen van de benodigde lesstof, digitaal bij de KNZB. Organiseren van het   W- examen en een examinator.
 • Voor de scheidsrechtersopleiding, de cursusleider benaderen en afspraken maken over beschikbaarheid en datum aanvang. Afspraken maken met de vereniging. Lesstof bestellen. Inlogcodes voor E-learning aanvragen.
  Gemiddelde tijdsbesteding: 3 tot 4 uur per week.
 • Assistentie voor de indeler van de scheidsrechters. (Nog niet ingevuld. Dringend nodig !!!)
  Werkzaamheden: het aanstellen van de scheidsrechters op wedstrijden.
  Gemiddelde tijdsbesteding:  8 uur per week.  (Zonder aanstellers geen competitie!!!)
 • Assistentie voor de her-aansteller van de scheidsrechters.
  (Nog niet ingevuld. Dringend nodig !!!)
  Werkzaamheden: Scheidsrechters benaderen om een open gevallen plaats in te vullen. Bij afmeldingen een vervanger zoeken als de ingedeelde scheidsrechter dat zelf niet heeft kunnen regelen.
  Gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week veelal op vrijdagavond en zaterdagochtend.
 • Aansteller(s) van rapporteurs. Kandidaten gemeld.
  Werkzaamheden: Het benaderen van Regio en Bondsscheidsrechters en met het verzoek een lagere collega te beoordelen voor of na hun eigen wedstrijd. Het benaderen van rapporteurs om te beoordelen.
  Gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week.
 • Secretaris / esse.   (Kandidaten gemeld)
 • Werkzaamheden: Ontvangen en archiveren van mails en berichten. Notuleren van vergaderingen. Bijwonen van vergaderingen.
 • Gemiddelde tijdsbesteding: 4 uur per week.
 • Alle leden hebben een stem in de besluitvorming.

Ook voor de RWPC is aanvulling zeer gewenst, zoniet noodzakelijk.

Assistentie voor de competitieleider. Gemiddeld 4 uur per week.

Assistentie voor de secretaris. Gemiddeld 3 uur per week.

De waterpolocompetitie omvat rond de 4500 wedstrijden per seizoen en is daarmee de grootste waterpolocompetitie van Nederland.

Ik hoop dat deze e-mail leidt tot enthousiaste aanmeldingen en voldoende versterking voor de RWS.

Mocht u meer informatie willen over bovenstaande functies, neem dan contact op met mij via voorzitter [dot] waterpolo [at] knzbwest [dot] nl of met, Fedor Tresfon, voorzitter van de RWS via voorzitter [dot] rws [at] knzbwest [dot] nl.

Als op 1 mei a.s. blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om de RWS te ondersteunen, zijn we genoodzaakt andere oplossingen te bedenken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk met belangstelling uit naar reacties.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Zwembond ~ Regio West

 Emil van Leeuwen

Voorzitter Regio Waterpolo Commissie