Het Bestuur nodigt u uit om op 15 oktober 2019 uw mening te geven over de toekomst van ZPB. We organiseren dan onze Algemene ledenvergadering. Dit heeft helaas iets langer op zich laten wachten vanwege allerhande ontwikkelingen op het gebied van prestatiesport, sponsoring en commissies. Deze ontwikkelingen stellen ons als vereniging voor een aantal keuzes, keuzes waarin de Algemene Ledenvergadering uiteraard het laatste woord in heeft.

De definitieve agenda volgt nog, maar de volgende onderwerpen worden sowieso geagendeerd:

  • financieel jaaroverzicht 2018-2019
  • begroting 2019-2020
  • prestatiesport en breedtesport, hoe gaat dit hand in hand
  • herziening contributiestaffel

De Algemene ledenvergadering begint om 20.00 uur in clubhuis de Put. Vanaf 19.30 uur kunt u vragen stellen over de financien van de club. De stukken zijn vanaf 1 oktober op te vragen via bestuur [at] zpb [dot] nl.