Dat is een vraag die we veel horen en waar we ook graag, voor zover mogelijk, een antwoord op willen geven.

Als sportvereniging nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.

ZPB H&L Productions is een vereniging waarbij alle leden hun steentje bijdragen.

Om die reden vragen we alle leden nu om solidariteit, we zitten als leden van ZPB met elkaar in het zelfde schuitje. 

Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) kunnen we hier met elkaar een eventuele beslissing over nemen wanneer de gevolgen van de coronacrisis helemaal duidelijk zijn.

Tot die tijd loopt de contributiebetaling door, onze vaste kosten lopen immers ook door. Daarom het verzoek geen automatische incasso’s terug te draaien. Op deze manier houden we het beste overzicht.

We vragen begrip van alle leden voor deze ontstane situatie.

Blijf gezond en let op elkaar.

Bestuur ZPB

N.B. in de maanden mei, juni, juli en augustus wordt er zoals elk jaar geen contributie geheven. We hopen van harte dat er dan mogelijkheden zijn om (extra) activiteiten te organiseren.