Nu het virus in volle hevigheid rondwaart wordt de impact pijnlijk duidelijk. Leden worden geraakt door het virus, soms zakelijk, maar soms ook persoonlijk. We willen alle leden, sponsoren en alle andere betrokkenen bij ZPB veel sterkte wensen in deze zware tijden. Degenen die persoonlijke verliezen hebben geleden willen we ons medeleven betuigen.

Alles wat er om ons heen gebeurt maakt dat je datgene wat onze mooie vereniging raakt goed kan relativeren. Desalniettemin proberen we als Bestuur, samen met onze commissies, natuurlijk goed te anticiperen op de getroffen maatregelen. Hiertoe staan we in nauw contact met de KNZB en proberen we samen met andere verenigingen in Barendrecht kennis en ervaringen te delen en weten we dat ook de Gemeente Barendrecht het belang van gezonde verenigingen onderschrijft.

Competities

Inmiddels is duidelijk geworden dat er dit seizoen niet meer gezwommen of gewaterpolood zal worden. Vandaag heeft de KNZB, na consultatie van de (waterpoloënde) verenigingen in heel Nederland besloten om geen kampioenen te benoemen. Ook is er besloten tot een coulance regeling waarbij teams toch konden promoveren of degraderen. ZPB heeft hiervan geen gebruik gemaakt en zal komend seizoen in dezelfde klasses uitkomen als afgelopen seizoen.

In het eredivisieoverleg is besloten dat komend seizoen bij de heren 14 teams uitkomen in de eredivisie, bij de dames zullen het er 10 blijven. Over de andere regelingen zoals de degradatieregeling voor volgend seizoen zal binnenkort uitsluitsel komen.

Voor de zwemcompetitie betekent dit dat de stand ná de reeds verzwommen derde wedstrijd als eindstand wordt gehanteerd. Besloten is om in deze omstandigheid géén kampioenen uit te roepen.  De voorgenomen en reeds gecommuniceerde wijzigingen in de opzet zullen gewoon worden doorgevoerd, waarvan de tenaamstelling van de Hoofd- en A-klasse een belangrijke en zichtbare is. Ook in het zwemmen gaan we werken met een Ere- en Eerste Divisie. De andere klassen worden hernoemd naar A, B en C-klasse; deze worden op regionaal niveau ingedeeld.

Meer informatie over de zwemcompetitie vind je op de site van de KNZB

Vereniging

Onze vereniging ligt nu natuurlijk ogenschijnlijk ook stil. Toch gebeurt er van alles. Het is goed om te zien dat er challenges worden bedacht, quizzes worden gespeeld, dat er geruchten gaan dat er een online pubquiz wordt voorbereid en dat de leden elkaar op afstand toch weten te vinden. Als Bestuur proberen we dit soort initiatieven natuurlijk te stimuleren. Dus als je een leuk idee hebt: gewoon doen!

We hebben natuurlijk echter ook te maken met problemen. Zo maken we nog steeds kosten als vereniging, bijvoorbeeld voor ons clubhuis. De KNZB heeft aangegeven dat de contributies aan de nationale bond gewoon geïnd zullen worden. Ook is er sprake van verlies doordat we inventaris van het clubhuis moeten weg doen. Daar waar mogelijk proberen we er nog iets goeds mee te doen, door bijvoorbeeld aan de voedselbank te doneren.

Als vereniging proberen we ons nu ook zo goed mogelijk voor te bereiden op komend seizoen. De Technische Commissie is al druk bezig met plannen voor de volgende jaargang, de Waterpolocommissie is al weer bezig met teamindelingen en de Zwemcommissie denkt ook al weer na over volgend seizoen. Onze Stichting Steunfonds probeert de gevolgen van deze crisis ook inzichtelijk te krijgen en daar waar mogelijk er voor te zorgen dat we als ZPB gezond blijven.

Als Bestuur hebben we ook nagedacht over de Algemene Ledenvergadering (ALV) die we weer aan het einde van het seizoen zouden organiseren. Dat wordt gezien de huidige maatregelen van de overheid moeilijk. We wachten even af tot 28 april duidelijk wordt of we nog langer deze strenge maatregelen moeten blijven volgen of dat er iets meer ruimte komt. In mei zullen we duidelijk maken hoe we als Bestuur om willen gaan met de ALV. Uiteindelijk zullen er ook besluiten moeten worden voorgelegd aan de leden, zeker in deze tijden.

Tenslotte vragen we aan eenieder om juist in deze tijd te laten zien waar een verenging om gaat: om saamhorigheid. Steun elkaar, zoek de verbinding, bel of app elkaar, probeer samen iets te ondernemen binnen de beperkingen die er gelden. Een vereniging is er voor de leden, maar vooral door de leden. Bovenal: blijf gezond.