Hopelijk is het bij iedereen bekend, dat er in het Clubhuis geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar.

Zij mogen ook geen alcohol gebruiken en zelfs niet in het bezit hebben. 

Helaas zijn er van diverse kanten toch signalen gekomen, dat dit niet altijd wordt nageleefd.

Daarom willen wij hier nog eens extra de aandacht op vestigen.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

Voor verkopers is het inschatten van de juiste leeftijd vaak erg lastig, daarom moet er bij twijfel naar een ID gevraagd worden.

De wet is ingesteld, omdat de gezondheidsrisico’s van alcohol erg groot blijken te zijn voor jongeren. 

De leeftijdsgrens kan ook helpen om overlast door alcoholgebruik van jongeren te voorkomen.

Ook een meerderjarige, die alcohol verkoopt aan iemand <18 jaar of koopt en doorgeeft aan iemand <18 jaar, is strafbaar.

Boetes voor zowel meerder- als minderjarigen voor deze overtredingen bedragen € 100.

Wij rekenen erop, dat jullie allemaal willen meewerken aan de naleving hiervan. 

En een oogje in het zeil willen houden, zodat we in de toekomst geen vervelende signalen hierover meer komen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Geef een antwoord